Masterclass Alumni Training - Mastering Management Skills 2022

01

11 oktober 2022: Medewerkers Managen

 • Een goede relatie met de medewerkers
 • Medewerkers waardering geven
 • Een positief werkklimaat bevorderen
 • Tijd en aandacht voor het team
 • Commitment en betrokkenheid medewerkers vergroten
02

25 oktober 2022: Medewerkers Leiding Geven

 • Situationeel leidinggeven
 • Controle als management tool
 • Probleemoplossend werken
 • Kwaliteiten in beeld?
 • Verantwoordelijkheidsmanagement
03

8 november 2022: Medewerkers Coachen

 • Ken je mensen
 • Ruimte geven, maar hoeveel?
 • Feedback geven en ontvangen
 • Ontwikkelen of ingewikkeld maken
 • Initiatieven genereren en honoreren
04

22 november 2022: Vergaderingen Voorzitten

 • Waarom vergaderen?
 • De toon zetten
 • Vergaderdiscipline
 • Voorbereiding
 • Vergader-timemanagement
05

6 december 2022: Medewerkers Beoordelen

 • Taken, kwalitatief
 • Verantwoordelijkheden gezien en genomen?
 • Bevoegdheden benut?
 • Houding en gedrag

Contact