Structuur

De JBN Masterclass is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma van acht maanden. De ruggengraat wordt gevormd door een viertal tweedaagse modules, telkens van vrijdag 09.00 uur tot zaterdag 13.00 uur. Tussen die modules vinden buiten werktijd kleinere bijeenkomsten plaats in de vorm van intervisies en bedrijfsbezoeken.

Het hele programma is een 50/50 mix van theorie en praktijk, kennis en kunde, opleiding en training. Want juist door toepassing en ervaring versnelt persoonlijke groei en beklijven nieuwe inzichten.

De vier modules zijn verder gestructureerd langs twee assen. De eerste as loopt van nu naar de toekomst. De tweede as loopt tussen intern en extern.

De eerste module gaat over jezelf. En hoe je je voorbereid op een toekomst met eindverantwoordelijkheid. Vandaar de titel Zelfleiderschap.

De tweede module gaat over de sector. Hoe die zich ontwikkelt. En hoe je daar als persoon en bedrijf in acteert. Oftewel, Integraal ketenbeheer.

De derde module gaat over de toekomst. Wat er op de sector afkomt. En wat je daar mee kunt. En wilt. Of misschien wel moet. De toekomst van de bouw.

De vierde module betrekt de toekomst op het eigen bedrijf. Met als titel: Innovatie van eigen business modellen.

BBBmodules

Contact