Intervisies

In de eerste module wordt het doen van intervisie getraind. Intervisie is een krachtige gesprekstechniek om eigen en andermans functioneren te beschouwen en beter te leren begrijpen. Waar ben ik eigenlijk mee bezig?

Tussen de modules hebben alle deelnemers in kleinere subgroepen intervisiegesprekken over het eigen werk, de eigen ontwikkeling en de gedachten en emoties die daar bij komen kijken.

Dat leidt tot groter zelfinzicht en mensenkennis en tot sterke onderlinge banden die voortduren na de masterclass.

Contact