Masterclass Alumni Training - Mastering Team Skills 2022

01

10 januari 2022: Projectteams; de start up

Doel: beleven/ervaren door als groep zelf ‘te starten’ met elkaar
 • Casegericht aan de slag
 • Ontmoeten – hoe en waarom
 • Verbinden – hoe, op basis waarvan, nut en noodzaak
 • Relaties ontwikkelen – belang persoonlijke relatie naast inhoud/project
 • Fases van groepsontwikkeling - begrijpen door te ervaren
02

24 januari 2022: Projectteams; ontwikkeling, hoe dan?

Doel: inzicht en begrip voor fases in teamontwikkeling en groepsdynamiek
 • Casegericht aan de slag
 • Fases van teamontwikkeling en gevolgen voor gedrag, houding en effectiviteit
 • Teamrollen
 • Eigen rol in het team en leiderschap
 • Invloed op groepsdynamica; zien = (h)erkennen = begrijpen = effectief handelen
03

7 februari 2022: Projectteams; hoe te managen?

Doel: wat werkt en wat niet, komen tot effectieve samenwerking en resultaat
 • Casegericht aan de slag
 • Interventie repertoire
 • Cultuur & structuur; tijd, kosten, kwaliteit en vertrouwen/gedrag gaan hand in hand
 • Projectevaluatie; waarom, hoe en wat
04

28 februari 2022: Projectteams; wat als het echt spannend wordt…

Doel: effectief omgaan met weerstanden, botsende belangen en verstoorde persoonlijke verhoudingen
 • Casegericht aan de slag
 • Weerstand; waar komt het vandaan en wat kan je er mee?
 • Botsende belangen; makkers en rakkers gedrag
 • Eigen wendbaarheid in spannende situaties
 • Vertrouwen geven of verdienen?
05

14 maart 2022: Managementteams; jouw rol, positie, invloed en leiderschap

Doel: versterken positie, rol en invloed binnen een managementteam
 • Casegericht aan de slag
 • Intuïtief aanvoelen, (h)erkennen) en handelen
 • Samen-werken in optima forma
 • Persoonlijke en bedrijfsbelangen
 • Persoonlijk leiderschap

Contact