Module 1. Zelfleiderschap

Deze module gaat over jezelf. En hoe je je voorbereid op een toekomst met eindverantwoordelijkheid. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

Zelfleiderschap ( van nu naar de toekomst / intern)

  • Hoe geef je leiding aan je medewerkers?
  • Wanneer kies je voor managen, coachen, sturen, directief of juist niet?
  • Hoe geef je leiding aan jezelf?
  • Hoe ga je om met eigen en andermans verantwoordelijkheden?
  • Hoe geef je leiding in veranderende omstandigheden?
  • Wat is je stijl van communiceren?
  • Hoe communiceer je bij verschil van standpunt?
  • Hoe zien de andere deelnemers je, op het vlak van relevante competenties?
  • Welke indruk maak je / hoe maatschappelijk verantwoord onderneem je / hoe goed netwerk je / hoe pro actief ben je / hoe bouw je een team / hoe neem je je verantwoordelijkheid / hoe zie je zakelijke kansen?

Contact